licht

Licht, Verhouding & Klant

In mijn werk speelt licht een belangrijke rol. Ik probeer met de aard van het licht, de wijze waarop en de richting waarin het licht de ruimte binnenvalt een bepaalde sfeer aan een ruimte te geven. Het licht bepaald niet alleen de Genius Loci, de bijzondere sfeer die de plek karakteriseert, maar is ook continu aan verandering onderhevig en dus het ontwerpmiddel bij uitstek om een extra dimensie aan een plan te geven.

“Dankzij het afwisselende licht wordt de versteende onbeweeglijkheid van een bouwwerk plotseling verlevendigd.”

Le Corbusier