Geweldige Gevels – Weekend-school

Een Gevelworkshop, waarin leerlingen een plein met gevels hebben ontworpen voor een vluchtelingenkamp en deze als een echte architect voor de groep hebben gepresenteerd.

Michiel van Zoest heeft een aantal leerlingen van IMC weekendschool Nijmegen begeleid tijdens het vak “Architectuur & Bouwkunde”. Dit is een vak dat in het 3e jaar wordt gegeven, waarin de leerlingen onder andere in aanraking komen met verschillende facetten m.b.t. bouwkunde, architectuur en stedenbouw.

In de eerste les hebben de leerlingen door een aantal gastdocenten/Architecten (Peter Blomjous en Michiel van Zoest) een architectuur-rondleiding gekregen door het centrum & de Marikenstraat. Vervolgens heeft Michiel ze middels de workshop “Geweldige Gevels” op een interactieve, (speelse) manier wat bijgebracht over stedenbouwkundige begrippen en hebben ze deze kennis gebruikt om een plein met gevels te ontwerpen voor het vluchtelingenkamp op Heumensoord. In de tweede les hebben ze dit verder afgerond en als een echte architect voor de groep gepresenteerd.

Wilt u meer weten over (onderwijs)projecten op maat, of welke workshops ik verder aanbied? Kijk dan bij Architectuur-lessen en (project)onderwijs, bij Workshops of neem contact op via  info@michielvanzoest.nl