Ontwerp je eigen school-Stedelijk Gymnasium

Naar aanleiding van het eindresultaat van het project “Utopia”, heeft het Stedelijk Gymnasium aan Michiel van Zoest gevraagd, een 2 leerlingen te begeleiden bij het bouwkundig uitwerken van een Schetsontwerp voor het Stedelijk Gym.

In het project Utopia heeft Michiel van Zoest een select aantal leerlingen uit 4 Gymnasium begeleid bij het ontwerpen van een pauzeruimte voor de bovenbouw van het Stedelijk Gymnasium Nijmegen. Een vakjury heeft de plannen beoordeeld en de 2 beste ontwerpen uitgekozen, om bouwkundig verder uit te werken en mogelijk zelfs uit te voeren. Doel van dit project was de leerlingen inzicht te geven in het beroep van architect en inzicht in het ontwerpproces. Verder hebben ze kennis gemaakt met enkele (steden)bouwkundige begrippen, hebben ze nagedacht over verschillende schaalniveaus, zijn ze geholpen bij het creëren van een duidelijke visie of concept en geholpen in het toepassen van verschillende schets- en maquette-technieken.

Na de eindpresentatie is besloten om de 2 “beste” ontwerpen voor de overblijfruimte, gemaakt door Merel Gunsing en Max de Veth, bouwkundig verder uit te werken. Na een tussen presentatie is besloten de twee varianten samen te voegen tot een (voorlopig) Schetsontwerp, waarin de sterke punten van beide ontwerpen naar voren komen. Dit ontwerp is door het gelegenheids-trio Michiel, Max en Merel (door de leerlingen omgedoopt tot M3) gepresenteerd voor de conrectoren en het schoolbestuur van het Stedelijk Gymnasium en Ed Peters, bestuursadviseur Alliantie Voortgezet Onderwijs voor Nijmegen.

Voor een uitgebreide beschrijving van dit project kun je het volgende document downloaden: Stedelijk gymnasium project

Klik hier voor de website, gemaakt door Max de Veth voor een impressie van het project.

Wilt u meer weten over (onderwijs)projecten op maat, of welke workshops ik verder aanbied? Kijk dan bij Architectuur-lessen en (project)onderwijs, bij Workshops of neem contact op via  info@michielvanzoest.nl