Verover je Wijk-Mondial College

Dit jaarlijks terugkerende project is ontwikkeld door Michiel van Zoest i.s.m. Andrea Hofsteede (Mondial College) & het Architectuurcentrum Nijmegen.

Leerlingen uit de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs maken via dit project kennis met “het beroep architect” en begrippen als “stedenbouw & architectuur”. Dit doen ze door het uitwerken van een ontwerpopgave in de wijk Lindenholt, met als doel de “directe omgeving” aantrekkelijker te maken. Het begint met een locatiebezoek, gevolgd door een introductie architectuur en het uitleggen van de opdracht. Hierna werken de leerlingen in groepjes  aan hun eigen opdracht. Het project bevat verder excursies naar een grote stad, b.v. Rotterdam, gastlessen van een ontwerpdocent / architect en lessen in maquettebouw. Aan het eind van het project presenteren de leerlingen hun ontwerp aan een welstandscommissie van (echte) architecten en worden er een prijs uitgereikt aan het beste ontwerp. Download hier het juryverslag.

De leerlingen dienen tijdens de uitwerking van hun ontwerp o.a. na te denken over de begrippen schaal, stedenbouw, vormgeving en het gebruik. Ook komen verschillende presentatietechnieken aan bod, zoals schetsen/tekenen, de lay-out, maquettes maken en natuurlijk het mondeling presenteren. De opdrachten kunnen indien gewenst, worden gekoppeld aan een actueel (?) thema zoals  bijvoorbeeld duurzaamheid.

Wilt u meer weten over (onderwijs)projecten op maat, of welke workshops ik verder aanbied? Kijk dan bij Architectuur-lessen en (project)onderwijs, bij Workshops of neem contact op via  info@michielvanzoest.nl