Coole Constructies

Een actieve workshop waarbij leerlingen middels een interactieve, prikkelende powerpoint kennismaken met “bruggen, Architectuur & constructies” en vervolgens in kleine groepjes “samen” een brug bouwen & testen voor de groep.

Inleidende deel (10-15 minuten): Kennis maken met Architectuur en Constructie-principes. Door kijken en luisteren naar de PowerPoint, waarin voorbeelden van bijzondere gebouwen en gevels worden getoond, leren leerlingen steeds meer over het begrip Architectuur. Door op interactieve wijze de afbeeldingen door te nemen wordt de architect in ieder geprikkeld. Ook komen de leerlingen, door het tonen van verschillende (type) bruggen op toegankelijke wijze in aanraking met het begrip constructie en wordt tegelijk de praktische opdracht uitgelegd.

Creatieve deel: Met behulp van Saté-prikkers en Winegums gaan de leerlingen in kleine groepjes (ong. 5 leerlingen) aan de slag om samen een brug te bouwen. Daarna is er ruimte om de bruggen met (al dan niet zelf meegebrachte) autootjes voor de klas te testen.

Niet alleen het vermogen om samen te werken en technisch inzicht, maar ook eigen creativiteit en fantasie spelen tijdens de workshop een grote rol. Uiteindelijk worden de bruggen niet alleen op constructie, maar ook op creativiteit en zijn “architectuur” beoordeeld en worden de “constructies” kort nabesproken.

Duur: 1,5 – 2 uur

Doelgroep: groep 4 t/m 8 van het basisonderwijs.

Voor meer uitdaging en/of verdieping is er nu ook een vervolg-workshop: Coole Constructies PRO, ontwikkeld voor het Middelbaar Onderwijs en meer “ervaren” bruggenbouwers.

Klik hier voor Overzicht Workshops of (Onderwijs)Projecten of neem contact op voor meer informatie via  info@michielvanzoest.nl