Michiel van Zoest ontwikkelt workshops DAS – Duurzame Arnhemse Scholen – i.s.m. Natuurcentrum Arnhem

Michiel van Zoest is door Natuurcentrum Arnhem benaderd voor het ontwikkelen van een aantal workshops, als onderdeel van het project DAS: (Duurzame Arnhemse Scholen). Doel hiervan is om een divers en flexibel aanbod te creëren voor allerlei duurzaamheidsthema’s die aansluiten bij bestaande thema’s op scholen in Arnhem, zoals duurzaamheid, globalisering en burgerschap uit het nieuwe curriculum.

Giga Groene Gevels

Eén van deze workshops is Giga Groene Gevels; een actieve workshop voor de middenbouw van het basisonderwijs, met de focus op duurzaamheid/natuurinclusief bouwen en het zelf ontwerpen van “groene” gebouwen & gevels. 

Tijdens een interactieve introductie met veel voorbeelden van o.a. duurzame gebouwen en “groene gevels”, maken de leerlingen kennis met het beroep van Architect en leren ze op welke manieren en met welke materialen je duurzaam kunt bouwen. Door op interactieve wijze de afbeeldingen door te nemen wordt de architect (ontwerper) in eenieder geprikkeld. Vervolgens gaan alle leerlingen met behulp van tekenmateriaal en natuurlijke materialen aan de slag om een eigen “groene” gevel te ontwerpen en passen ze alles wat ze geleerd hebben zoveel mogelijk toe in hun eigen ontwerp.

Leerdoelen

In deze workshop maken de leerlingen kennis met begrippen architectuur en architect, zien ze verschillende duurzame gebouwen en materialen, maken ze kennis met begrippen als (groene) Gevel, ecologisch- en natuur inclusief-bouwen, grasdak en leren ze een 2D-weergave (projectie) te maken van een ruimtelijk gebouw.

Wilt u meer informatie over de workshops of (onderwijs)projecten die ik verder aanbied? Kijk dan bij Workshops of bij Project-onderwijs. of  neem contact op via  info@michielvanzoest.nl

Over DAS (Duurzame Arnhemse Scholen)

Natuurcentrum Arnhem is, in samenwerking met Gemeente Arnhem een bijzondere pilot gestart onder de noemer: Duurzame Arnhemse Scholen (DAS). Met als doel een klimaatneutraal en duurzaam Arnhem; een groene en gezonde stad met schone lucht, waarin het ook in de toekomst voor kinderen prettig wonen is.

DAS helpt op een leuke, speelse en laagdrempelige manier Arnhemse scholen om duurzaamheidsthema’s als Afval, Water, Energie, Gezondheid en Vergroenen een plek te geven in het dagelijkse onderwijs. Dat doen ze door ideeën aan te bieden waarmee leerkrachten aan de slag kunnen gaan, zowel op schoolniveau (bv. rondom het gebouw – zonnepanelen o.i.d.) als op klassenniveau (waarbij kinderen zelf actie kunnen ondernemen).

DAS ontzorgt leerkrachten door:

  • een overzicht te geven van wat er te doen is op het gebied van duurzaamheid voor scholen.
  • zichtbaar te maken wat een school al doet op het gebied van duurzaamheid.
  • een divers en flexibel aanbod voor de duurzaamheidsthema’s die aansluiten bij bestaande thema’s op school.
  • aansluiting te zoeken bij de thema’s duurzaamheid, globalisering en burgerschap uit het nieuwe curriculum.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*