Michiel van Zoest ontwikkelt nieuwe workshops met thema “water” voor Kindcentrum de Uitdaging

Eind juni heeft Michiel van Zoest een aantal nieuwe workshops ontwikkeld voor Kindcentrum de Uitdaging in het kader van hun thema-project “Water”, waarbij de strijd tegen het water en ontwikkelen & inrichten van “nieuw land” centraal staan.

“Duinen, Dammen, Dijken”

Leerlingen uit groep 3 en 4 hebben door middel van een inspirerende PowerPoint op interactieve en toegankelijke wijze kennis gemaakt met begrippen als duinen, dammen, dijken en verschillende manieren om Nederland te beschermen tegen het stijgende water.

“Strijd tegen het water”

Leerlingen uit de middenbouw (groep 5 en 6) hebben aan de hand van het project “Ruimte voor de Rivier” geleerd waar een architect/stedenbouwkundige allemaal op moet letten bij het ontwerpen van een stadseiland. Hierbij is het omgaan met water heel belangrijk: natuurlijk gaat het over het voorkomen van overstromingen, maar ook over het veranderende klimaat (bouwen voor meer en heftiger regenbuien), de stijgende zeespiegel (ontwerpen van gebouwen op of in het water), functies als watersporten/recreatie en hoe kom ik uiteindelijk op het eiland?

“Inrichten van nieuw land” 

Bij de leerlingen uit groep 7 en 8 lag de nadruk op het ontwikkelen en inrichten van “nieuw land”. Hierbij hebben ze kennis gemaakt met stedenbouwkundige begrippen, zijn ze geholpen bij het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie of concept en hebben ze geleerd dit om te zetten in een (steden)bouwkundig ontwerp voor hun eigen stadseiland. Ook zij hebben hierbij nagedacht over het beschermen van de stad tegen overstromingen en minder waterdruk op de kade, de logistieke kant van het aanleggen van dammen en uitgraven van de nevengeul, hoe de dijk (Warande) waterdicht wordt gemaakt en mogelijkheden om in de toekomst droge voeten te houden (terp- of dijk woningen of drijvende woningen/wonen op het water. In het praktische deel is bij elke workshop de creativiteit van de leerlingen aangeboord en hebben ze individueel hun eigen stadseiland verder uitgewerkt. Ook hebben ze hun ontwerp voor de groep “gepresenteerd”, als een echte architect.

1 Comment

  1. Echt hele leuke interactieve presentatie over dijken, dammen en duinen. Paste helemaal binnen ons thema water en sloot mooi aan op onze leerdoelen.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*