Vaklessen architectuur voor leerlingen voltijds HB afdeling Hazesprong

Afgelopen periode heb ik vaklessen architectuur verzorgd voor 2 groepen van De Verdieping van de Hazesprong, een afdeling voor kinderen met kenmerken van hoogbegaafdheid.

Speciaal voor deze doelgroep heb ik een aantal uitdagende lessen ontwikkeld, waarin niet alleen een beroep gedaan is op het creatieve denkvermogen van de leerlingen, maar ze ook zoveel mogelijk hebben geleerd in samenhang en vanuit een complexe benadering. Daarnaast heb ik ze uitgedaagd om samen te werken en getracht hun executieve functies veder te ontwikkelen.

Tijdens de gastlessen heb ik thematisch het vak “architectuur” behandeld, veel aandacht besteed aan (voorbeelden van) Architectuur, hebben de leerlingen een vormstudie opdracht gedaan, gevels ontworpen, nagedacht over Programma van Eisen (workshop Tiny Houses), constructies gebouwd & getest met saté prikkers, nagedacht over stedenbouw (eigen stadseiland in Nijmegen ontworpen), bouwkundig “correcte” plattegronden getekend op schaal en deze omgezet in een 3D model middels een maquette. De leerlingen mogen echt trots zijn op wat ze de afgelopen periode hebben geproduceerd!

Ter afsluiting heb ik een specifiek voor deze doelgroep ontwikkelde architectuur quiz met ze gedaan, wat ze heel erg leuk vonden en waaruit goed bleek hoeveel ze de afgelopen periode wel niet hebben geleerd.  

Wil je meer weten over mijn gastlessen of diverse (onderwijs)projecten die ik verder aanbied? Kijk dan bij Workshops of bij Project-onderwijs, of neem contact op via  info@michielvanzoest.nl