begeleiding Leerlingen bij ontwerp (en uitvoering) van een nieuwe gevel voor VO de Vallei

Michiel van Zoest is als externe deskundige gevraagd een aantal leerlingen en docenten van VO de Vallei te begeleiden bij het ontwerpen (en uitvoeren) van een nieuwe gevel voor hun school. Deze “praktijkopdracht” is een perfect voorbeeld van “ontdekkend leren”.  Tijdens verschillende gastlessen ontwerpen de leerlingen zelf mee aan een nieuwe gevel voor hun school. Zo komen ze op toegankelijke wijze in aanraking met het vak van Architect en leren ze 21st century-skills zoals een “out-of-the-box” benadering, creativiteit, kritisch denken, probleemoplossend vermogen, het omzetten van hun ideeën in een (haalbaar)ruimtelijk ontwerp en natuurlijk het (mondeling) presenteren.

Na een eerste gevelworkshop afgelopen week, gaan de leerlingen nu hard aan de slag met het verder door-ontwikkelen van hun ideeën. In een volgende gastles zal Michiel van Zoest de leerlingen helpen om deze ideeën samen te voegen en uit te werken tot een voorlopig ontwerp. Vervolgens zal er worden gekeken naar het uitvoeren van hun ontwerp in de praktijk.

Democratisch onderwijs:

Op een democratische school ben je eigenaar van je eigen leerproces. Dat wil zeggen; de leerling bepaalt wat, hoe, wanneer en met wie hij/zij activiteiten onderneemt. Op een democratische school hebben alle leerlingen en docenten een gelijkwaardige stem. Schoolafspraken worden in een wekelijkse schoolvergadering gemaakt. Met het indienen van een motie in de schoolvergadering kunnen leerlingen consent vragen voor het realiseren van persoonlijke doelen. Voor de één betekent dat toewerken naar een vervolgopleiding en voor een ander is dat bijvoorbeeld het opstarten van een eigen bedrijf. Kijk voor meer informatie op de website van VO de Vallei

Wilt u meer weten over diverse (onderwijs)projecten die ik aanbied? Kijk dan bij Workshops of bij Project-onderwijs, of neem contact op via  info@michielvanzoest.nl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*