Laatste gastles “de virtuele stad” voor leerlingen 2 Mavo/Havo/Vwo van het Canisius College

Afgelopen donderdag was de laatste les van het project “de Virtuele stad”. Hierin begeleidt Michiel van Zoest als externe deskundige leerlingen uit 2 Mavo/Havo/Vwo van het Canisius College bij het ontwerpen en creëren van een virtuele omgeving met behulp van Co-Spaces en leren ze programmeren met codeblocks.

Tijdens dit vakoverstijgend project werken de leerlingen aan 21-eeuwse vaardigheden, maken ze kennis met nieuwe technologieën (Co-Spaces) en wordt ze een aantal wiskundige en aardrijkskundige uitdagingen voorgelegd. De leerlingen werken in verschillende groepjes en krijgen allemaal hun eigen virtuele kavel, met specifieke eisen en uitdagingen. Hierop ontwerpen ze een stadsdeel dat ze specifiek gaan inrichten. Eén van de ontwerptools waarmee gewerkt wordt, is een VR-bril, waarmee de leerlingen een wandeling kunnen maken door hun ontwerp, om zo direct de uitwerkingen van hun ontwerpbeslissingen te kunnen bekijken en ervaren.

Michiel van Zoest is als externe deskundige betrokken bij dit project en zal tijdens een aantal gastlessen de leerlingen begeleiden. Hij helpt ze bij het ontwikkelen van een stedenbouwkundige visie (concept) en hoe dit om te zetten in een (steden)bouwkundig ontwerp. Ook zal hij een aantal uitdagingen behandelen waar je tegen aanloopt bij het ontwikkelen van een stad. Denk hierbij aan verkeersoverlast, verstening & hittestress, de consequenties van bepaalde (openbare) voorzieningen en wateroverlast na hevige regenval. Ook laat hij leerlingen nadenken over actuele thema’s als duurzaamheid, het woningtekort en de mogelijkheden en noodzaak om te vergroenen.

Tijdens het project denken de leerlingen na over begrippen als schaal, ruimtelijkheid, verschillende rekentechnieken, stedenbouw & vormgeving en in de laatste weken komen verschillende presentatietechnieken aan bod, zoals virtueel renderen en natuurlijk het mondeling presenteren.

Naast het opdoen van kennis en vaardigheden in reguliere vakken, is dit een prachtige manier om de persoonlijke ontwikkeling te voeden. Reguliere vakken worden gecombineerd om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken.

Leerlingen uit de 2e klas van het Canisius College besteden iedere periode een dagdeel in de week aan project-onderwijs. In de projecten plannen en werken leerlingen samen met behulp van de methode Edu-scrum. Ze maken gebruik van digitaal lesmateriaal, waardoor leerlingen in eigen tempo naar eigen inzicht kunnen werken, opdrachten kunnen maken en inleveren. Indien mogelijk worden er deskundigen van buiten de school betrokken.

Wilt u meer weten over diverse (onderwijs)projecten die ik aanbied? Kijk dan bij Workshops of bij Project-onderwijs, of neem contact op via  info@michielvanzoest.nl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*