workshop “Gi-Ga-Groene” Gevels voor leerlingen Margarethaschool in Arnhem

Gi-ga Groene Gevels is een nieuwe workshop, speciaal ontwikkeld n.a.v. het thema van de Kinderboekenweek 2022, in opdracht van Rozet Arnhem. Het is een actieve workshop voor de middenbouw van het basisonderwijs, met de focus op duurzaamheid en het ontwerpen van “groene” gebouwen & gevels.

workshop:

Tijdens de workshop hebben leerlingen uit groep 6 van de Margarethaschool in Arnhem kennis gemaakt met Architectuur & Ecologisch + duurzaam bouwen. Door kijken en luisteren naar een PowerPoint, waarin veel voorbeelden van duurzame gebouwen en “groene gevels” werden getoond, hebben de leerlingen veel geleerd over het beroep van Architect en op welke manieren en met welke materialen je duurzaam kunt bouwen. Door op interactieve wijze de afbeeldingen door te nemen werd tevens de architect (ontwerper) in eenieder geprikkeld. Vervolgens hebben alle leerlingen met behulp van tekenmateriaal en groene & natuurlijke materialen zijn of haar eigen “groene” gevel ontworpen.

leerdoelen:

In deze workshop maken de leerlingen kennis met begrippen architectuur en architect, zien ze verschillende duurzame gebouwen en materialen, maken ze kennis met begrippen als (groene) Gevel, ecologisch- en natuur inclusief-bouwen, grasdak en leren ze een 2D-weergave (projectie) te maken van een ruimtelijk gebouw.

Wilt u meer informatie over de workshops of (onderwijs)projecten die ik verder aanbied? Kijk dan bij Workshops of bij Project-onderwijs. of  neem contact op via  info@michielvanzoest.nl

Leave a comment

Your email address will not be published.


*


*